Menu
Book Now

Chính sách về quyền riêng tư

Thứ bảy, 26.09.2020
 • Giới thiệu

Chúng  tôi tại Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Grand Palace (sau đây gọi là công ty chúng tôi) đã luôn nỗ  lực bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Với việc thu thập ngày càng  nhiều thông tin cá nhân từ khách hàng qua Internet thông qua đăng ký  người dùng, các chương trình trao thưởng, khảo sát người dùng, v.v.,  việc quản lý và bảo vệ hợp lý thông tin cá nhân của khách hàng ngày càng  trở nên quan trọng hơn trong những năm gần đây.

Công  ty chúng tôi đã thiết lập "Chính sách về quyền riêng tư" như trình bày  dưới đây và chúng tôi cam kết sẽ quản lý các Trang web của chúng tôi  nhằm đảm bảo khách hàng của chúng tôi được an toàn và hài lòng bằng việc  chuyên tâm theo đuổi biện pháp phòng tránh hành vi sử dụng, tiết lộ,  sửa đổi trái phép, v.v. thông tin cá nhân do khách hàng của chúng tôi  cung cấp.

 • Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông  tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho công ty chúng  tôi, có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân chẳng hạn như tên và  họ, địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực tế khác, số điện thoại hoặc địa  chỉ email hay bất kỳ thông tin nào nhận dạng duy nhất cá nhân đó.

 •  Thu thập thông tin cá nhân

Khi Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Grand Palace thu thập thông tin cá nhân qua Internet, chúng tôi tuân  theo quy tắc cơ bản là thông tin đó được cung cấp (đăng ký) một cách tự  nguyện. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân trong giới hạn cần  thiết để hoàn thành mục đích thu thập thông tin của mình, mục đích đó sẽ  được công bố rõ ràng. Nếu bạn không muốn cung cấp (đăng ký) thông tin  cá nhân mà chúng tôi tìm kiếm, bạn có thể từ chối làm như vậy theo toàn  quyền quyết định của bạn. Trong những trường hợp đó, bạn không thể truy  cập một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua các Trang web của  công ty chúng tôi.

 • Mục đích và giới hạn sử dụng thông tin cá nhân

Khi  chúng tôi đề nghị cung cấp thông tin cá nhân (đăng ký), chúng tôi sẽ  công bố trước mục đích của việc thu thập và phương pháp sử dụng thông  tin, sau đó thu thập thông tin trong giới hạn thích hợp. Một quy tắc  chung giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân ở những mục đích sau. Đồng  thời cũng có khả năng sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích  khác, như dữ liệu thống kê ở các biểu mẫu trong đó dữ liệu không được  phân biệt theo từng cá nhân.

Để cung cấp dịch vụ mà bạn mong muốn.

Để cải tiến dịch vụ cho bạn.

Để cung cấp thông tin về dịch vụ cho bạn.

 • Quy tắc không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công  ty chúng tôi sẽ không tiết lộ cho các bên thứ ba bất kỳ thông tin cá  nhân nào được cung cấp (đăng ký) cho chúng tôi, trừ những trường hợp  sau:

 1. Bạn đã đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.
 2. Thông  tin cá nhân của bạn phải được tiết lộ cho công ty liên kết, chi nhánh  công ty hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi, là những bên mà chúng tôi có  thỏa thuận về tính bí mật nhằm thực hiện mục đích thu thập thông tin cá  nhân, như chúng tôi đã tiết lộ trước đây. (Ví dụ: Chỉ dẫn một nhà cung  cấp dịch vụ giao hàng để giao giải thưởng của bạn.)
 3. Thông tin cá nhân của bạn đã được xử lý vào dữ liệu thống kê sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.
 4. Luật yêu cầu tiết lộ.
 •  Sử dụng thư trực tiếp

Chúng  tôi sẽ không sử dụng tên, địa chỉ email, địa chỉ thực tế, v.v. được  cung cấp cho chúng tôi trừ những trường hợp nêu trên cho bất kỳ hoạt  động gửi thư trực tiếp nào mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, nếu  bạn đã đồng ý cụ thể tại thời điểm đăng ký, chúng tôi có thể sử dụng  địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn những thông tin như thông báo về  việc bạn đạt giải.

 • Tham khảo, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân

Khi  bạn muốn đề cập tới thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu hoặc muốn  chỉnh sửa hay xóa thông tin đó, hãy liên hệ với chúng tôi qua kênh hỏi đáp thông qua quy trình đã định sẵn của công ty chúng tôi. Sau khi xác  minh danh tính của người đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn  hoặc chỉnh sửa/xóa thông tin trong thời gian hợp lý.

 • Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Nếu  bạn muốn kiểm tra thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với bộ  phận đã trả lời câu hỏi của bạn hoặc qua chi tiết liên hệ mà công ty chúng tôi cung cấp cho bạn khi bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình.

Nếu bạn không biết nên liên hệ với ai hoặc nếu bạn muốn hỏi về thông tin cá  nhân mà bạn đã cung cấp trên trang web của chúng tôi, vui lòng gửi mail về bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua đại chỉ email: cs@grandpalace.com.vn

 •  Quản lý thông tin cá nhân

Quản  trị viên Trang web của Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Grand Palace duy trì hoạt động quản lý nghiêm  ngặt thông tin cá nhân đã thu thập được và các biện pháp thích hợp được  thực hiện nhằm ngăn chặn sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi trái phép thông  tin đó. Khi các điều khoản sử dụng cụ thể được đăng trên Trang web,  những điều khoản sử dụng đó sẽ được ưu tiên áp dụng so với "Chính sách  về quyền riêng tư" này.

 • Xử lý thông tin cá nhân

 Khi  bạn đặt câu hỏi, đề nghị cung cấp thông tin dịch vụ hoặc khi chúng tôi mời người tham gia, v.v., bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin cá nhân trên trang  web của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách  thực hiện các biện pháp kiểm soát bảo mật dựa trên Chính sách về quyền riêng tư này. 

Trong trường hợp khác ngoài  các trường hợp nêu trên, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà  không cần phải tiết lộ thông tin cá nhân.

 • Sử dụng nhật ký truy cập

Khi  bạn sử dụng trang web của chúng tôi, nhật ký truy cập bao gồm địa chỉ  IP của bạn sẽ được ghi lại. Thông tin này được sử dụng để theo dõi việc  bạn truy cập vào trang web của chúng tôi chứ không được sử dụng để nhận  dạng người dùng, trừ các trang yêu cầu xác thực người dùng.

 • Thông tin cá nhân tại các trang web bên thứ ba

Chúng  tôi không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với việc thu thập  thông tin cá nhân tại các trang web do các công ty khác vận hành được  giới thiệu trên trang web của chúng tôi.

 • Hiểu biết khác

Công  ty chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên chúng  tôi không thể đảm bảo bảo mật thông tin khi thông tin được chuyển cho  chúng tôi. Mỗi khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với việc truyền dữ  liệu an toàn. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng các biện pháp đề phòng về  bảo mật dữ liệu khi kết nối với Internet. Công ty chúng tôi có thể thay  đổi "Chính sách về quyền riêng tư" này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp  này, thông tin sẽ có hiệu lực khi được đăng lên Trang web của công ty  chúng tôi.


Tin khác

ĐẶT HẸN TƯ VẤN ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ THỂ PHỤC VỤ TỐT HƠN

 • Gửi đi
 • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!