TRUNG TÂM HỘI NGHỊ & TIỆC CƯỚI GRAND PALACE

Địa chỉ: 142/18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam.
Điện thoại: 0283 811 8181 | Fax: 0283 811 8181

Hotline: 32811 8181
Email: info@grandpalace.com.vn
Website: Grandpalace.com.vn

x